Stabilizacja mężczyzny

Życie człowieka przypomina sinusoidę. Mamy jakiś porządek, ustalone życie, stabilizację - to pozioma linia. Może być przyjemna, a może się nam nie podobać, ale jednak żyjemy w jakimś uporządkowaniu, stałości; od pierwszego do pierwszego.

Fala zawsze opada

Nagle stabilizacja zostaje jakimś zdarzeniem życiowym zaburzona, po czym wysoka fala