Kontrola emocji ważniejsza niż siłka

Bardzo modnym jest dbanie o ciało i dietę – są też tacy, co ćwiczą umysł – uczą się języków, czytają książki, grają w szachy czy studiują królową nauk, matematykę. To wszystko jest bardzo dobre, ale niewystarczające.

Emocja ma iść za wolą, a nie wola za emocjami

To o